Ransäters Dragspelsexpo

Hejsan

Ransäters Dragspelsexpo är ett samlingsnamn för dragspelskultur. Upprinnelsen till Ransäters Dragspelsexpo är en fin donation 1990 från Gunvor Ohlander, Iowa, USA.

Här finns även andra donationer och här finns mycket material om Bälgspel vid Landsvägskanten, som arrangeras årligen i Ransäter i anslutning till andra helgen efter midsommar.

Här kan man bedriva musikforskningsverksamhet, utbildning. Förutom permanent grundutställning kommer speciella utställningar att arrangeras.

Ransäters Dragspelsexpo har fått ett eget hus. En vacker röd träbyggnad på 23 x 8 meter.

Idag april 2002 finns här bla musikarkiv, studio, utställningsrum, lyssningsrum och en kafeteria.

Gunnar Ohlanders samling.

Gunnar M. Ohlander föddes 1925 i Alfta, Hälsingland. Han emigrerade till Des Moines, IOWA, USA. Hans stora intresse var allt som rörde sig om dragspelsmusik. Han var själv en duktig dragspelare. Speciellt Pietro Frosinis liv och musik blev tidigt föremål för Gunnars intresse. Han samlade bilder, inspelningar, noter, skivor, band, kassetter, vaxrullar och mycket annat med dragspelsanknytning. Allt detta blev en otrolig gedigen samling präglad av noggrannhet in i minsta detalj.

Han hade en mycket fin kontakt med dragspelare över hela världen.

Gunnar var hedersmedlem i Frosinisällskapet.

Gunnar avled den 21 juli 1988.

Genom ett initiativ från Lars Ek donerade Gunvor Ohlander, änka efter Gunnar Ohlander, hela musiksamlingen till Ransäters Hembygdsgård. Detta skedde 1990.

(Se även Mats Hedmans berättelse om hur samlingen kom till Sverige)

Idag utgör Gunnar Ohlanders fina samling grunden till det som idag är Ransäters Dragspelsexpo.

Dragspelsmusiksamlingen består bl a av 290 rullband, 750 LP/EP-skivor, 3100 78-varvsskivor, 50 fonografrullar, kassetter, fotoalbum, noter mm.

Andra donatorer.

Andra huvuddonatorer är Ray Sundquist, Walter Eriksson, Jeanne Widman och Ralph Johnson.

Ray Sundquist donerade material som tillhört hans far Ragnar Sundquist. Förmedlare av material från Ray Sundquist har varit Lars Ek.

Vidare finns material donerat från ett flertal andra personer

Musikarkivet – Musikdatabas för dragspelsmusik

Sedan 1990 har i olika omgångar ett mycket omfattande dataregistreringsarbete gjorts av den musik som dragspelsmusiksamlingen innehåller. Materialet finns registrerat i databasprogrammet Rapid File. Detta håller även på att anpassas till mera Windowsbaserade program.

Sedan 1999 har vi arbetet med att digitalt överföra musik från skivor, rullband och kassetter. På detta sätt byggs en unik dragspelsdatabas upp. Titlarna läggs ut varefter i avd. “skivbutiken” där man kan se innehållet och även beställa sin egen CD.

Dragspelskultur i Värmland

När man pratar om dragspelskultur i Värmland tänker många på Bälgspel vid Landsvägskanten. Idag finns ett digert material om dessa evenemang som arrangerats i Ransäter under en 30-årsperiod.

Värmland har också genom sina dragspelsklubbar en grundmurad dragspelstradition. Utöver detta finns många namnkunniga och duktiga dragspelare som kommer från Värmland. Dessa har starkt bidragit till att värmländsk dragspelskultur är en viktig del av det kulturella Värmland. Detta kommer även Ransäters Dragspelsexpo att profilera.

Förnyelse – Utveckling

En viktig målsättning för Ransäters Dragspelsexpo är att den skall bidra till att det sker en förnyelse och utvecklingsprocess . Här skall nya ideér och uppslag kunna ta form och vidareutvecklas.

Du som har synpunkter, uppslag eller något som du anser för dragspelsmusikverksamheten framåt är mycket välkommen att höra av dig.

VDF är sedan 1979 aktiv medarrangör till Dragspelsstämman “Bälgspel vid Landsvägskanten.”

Så långt historiken om Ransäters Dragspelsexpo fram till 2020.

Våren 2020 förändras verksamheten vid Dragspelsexpo.

Hembygdsföreningen beslutar att ”Expohuset” måste av praktiska själ användas för andra ändamål. Här blir i fortsättningen expedition och kontor. Den ”Olanderska” musiksamlingen blir dock fortfarande kvar i arkivet i samma byggnad med angränsande forskningsrum där intresserade kan ta del av musikskatten. Den omfattande bildutställningen kan dock inte vara kvar i dessa lokaler utan hembygdsföreningen erbjuder en annan plats på hembygdsgården för denna utställning.

Ovanstående omdisponering bör man ha förståelse för eftersom expogruppen under dom senare åren inte haft någon betydande verksamhet i detta hus förutom 5 dagar om året, under bälgspelsveckan. Den verksamhet som fortfarande löper planenligt är Exporadion, men de programmen sänds från annan plats utanför hembygdsgården.

Beträffande bildutställningen ”Bälgspelet 50 år” är den numera av Jan Olsson och Lars-Erik Carlsson uppmonterad i Wärdshusets konferenslokal och intilliggande pub. Detta har medfört större lokal med bättre överblick på alla bilder samt betydligt bättre belysning. Detta ger även en stor fördel ur besökssynpunkt. Wärdshuset håller öppet under de flesta evenemang på Hembygdsgården och besökarna kan ta del av utställningen, vilket inte var fallet i tidigare lokaler.

Många besökare har redan tagit del av utställningen och konstaterat att den är mycket överskådlig och intressant.

Michael Broberg provspelar Sundquistspelet.