Med den Ohlanderska samlingen som bas har musikarkivet blivit mycket omfattande. Redan 1990 startade ett mycket omfattande registreringsarbete för att registrera innehållet på alla skivor, rullband, kasetter, vaxrullar.

Vidare registrerades alla nothäften. Databasprogrammet som användes var Rapid-File. Mycket av uppgifterna hämtades bl a från det manuella kartotek som Gunnar Ohlander en gång gjorde. Samlingen har sen kompletterats med material från andra donatorer.

Idag koncentreras arkivarbetet, med att digitalisera musiken. I studion finns en kraftfull dator med ett lämpligt musikdatabasprogram. Till datorn är sen kopplat skivspelare, olika kassettspelare och rullbandspelare, extrautrustning, allt för att göra bra digitala inspelningar. Arbetet kräver mycket stor noggrannhet och känsla för arbetet för att slutresultatet skall bli det bästa tänkbara. Från den samlade musikdatabasen kan sen begäras musikstycken som sen överföres till program för bränning av specifik CD. Sedan 1990 har i olika omgångar ett mycket omfattande dataregistrerings-arbete gjorts av den musik som dragspels-musiksamlingen innehåller. Materialet finns registrerat i databasprogrammet Rapid File. Detta håller även på att anpassas till mera Windowsbaserade program. Sedan 1999 har arbetet med att digitalt överföra musik från skivor, rullband och kassetter pågått. På detta sätt byggs en unik dragspelsdatabas upp. Titlarna läggs ut varefter i avd. “skivbutiken” där man kan se innehållet och även beställa sin egen CD.