Med den Ohlanderska samlingen som bas har musikarkivet blivit mycket omfattande. Redan 1990 startade ett mycket omfattande registreringsarbete för att registrera innehållet på alla skivor, rullband, kasetter, vaxrullar.

Vidare registrerades alla nothäften. Databasprogrammet som användes var Rapid-File. Mycket av uppgifterna hämtades bl a från det manuella kartotek som Gunnar Ohlander en gång gjorde. Samlingen har sen kompletterats med material från andra donatorer.