Michael Broberg med Sundquistspelet (foto: Jan Olsson)

Ransäters Dragspelsexpos utställning är tills vidare av halvpermanent karaktär. Målsättningen är att besökaren skall finna att utställningen är i ständig förändring.Den utställning som finns idag är baserad på föremål och övrigt material som fanns i Gunnar Ohlanders samling, Ray Sundquists donation samt gåvor från Walter Eriksson, Jeanne Widman och Ralph Johnson.

Utöver detta finns material från ett flertal andra givare.Walter Eriksson donerade 1993 ett dragspel till Ransäters Dragspelsexpo i samband med en turné som Ransäters Dragspelsklubb gjorde i USA. Dragspelet är unikt på sitt sätt. Det har namnet Sundquist i diskanten samt en mycket speciell melodibas ( se bilden ovan) och användes av Ragnar Sundquist när han gjorde turnéer i USA.Bland utställningsföremålen finner du en Edison vaxrullespelare, en tidig Edison skivspelare för den första typen av skivor. Dessa skivor är c:a 1 cm tjocka. Ljudet är förbluffande bra.Ransäters Dragspelsexpo kommer att varje år profilera speciella dragspelare. Bland dessa kommer du att finna bl a dragspelare från Värmland.

VÄLKOMMEN att besöka Ransäters Dragspelsexpo.Ransäters Dragspelsexpo tar tacksamt emot skivor, kassetter, foton, saker, dragspel eller annat material som har dragspelsanknytning.